Wycena
Twoja wycena prawdopodobnie będzie częścią większego projektu, dlatego chcemy zrozumieć co chcesz osiągnąć zlecając ją.
Najczęściej nasi klienci potrzebują wyceny, gdy:
są w procesie kupna lub sprzedaży firmy
noszą się z zamiarem sprzedaży firmy
są w czasie rozmów z inwestorem
chcą sprzedać udziały mniejszościowe udziałowcowi większościowemu
planują zrealizować wykup menedżerski
są w trakcie postępowania rozwodowego lub spadkowego
planują inwestycje
wycena jest potrzebna dla celów podatkowych lub odszkodowawczych
są w sporze z pozostałymi wspólnikami
“Cena to co zapłacisz. Wartość to to co otrzymujesz ”
Warren Buffet
"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku. Jest zawsze wynikiem inteligentnego wysiłku. Musi istnieć wola wytworzenia rzeczy najwyższej jakości."
John Ruskin
Metod wyceny spółek jest sporo. Najczęściej wyceny robione są metodami majątkowymi, porównawczymi oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Rynek kapitałowy obliguje do stosowania min. dwóch metod.
Zamów bezpłatną konsultację.
W czasie rozmowy ustalimy podstawowe wytyczne i przedstawimy wstępny kosztorys.
Bezpłatna
konsultacja