Wycena
Twoja wycena prawdopodobnie będzie częścią większego projektu, dlatego chcemy zrozumieć co chcesz osiągnąć zlecając ją.
Najczęściej nasi klienci potrzebują wyceny, gdy:
są w procesie kupna lub sprzedaży firmy
noszą się z zamiarem sprzedaży firmy
są w czasie rozmów z inwestorem
chcą sprzedać udziały mniejszościowe udziałowcowi większościowemu
planują zrealizować wykup menedżerski
są w trakcie postępowania rozwodowego lub spadkowego
planują inwestycje
wycena jest potrzebna dla celów podatkowych lub odszkodowawczych
są w sporze z pozostałymi wspólnikami
“Cena to co zapłacisz. Wartość to to co otrzymujesz ”
Warren Buffet
Metod wyceny spółek jest sporo. Najczęściej wyceny robione są metodami majątkowymi, porównawczymi oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Rynek kapitałowy obliguje do stosowania min. dwóch metod.
Bezpłatna
konsultacja