Pytania i odpowiedzi - F.A.Q

Sprzedający

Samodzielnie zamierzam sprzedać firmę. Czy muszę mieć anonimowy teaser?

To zależy, w większości przypadków tak. Teaser jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i jest przygotowywany z myślą o potencjalnych inwestorach. Jest tworzony w celu kontaktu z rynkiem i stanowi podstawowy materiał oceniany na etapie wstępnej selekcji.

Dlaczego należy zachować poufność i dyskrecję w procesie sprzedaży?

Informacja o zamiarze sprzedaży nie powinna być ujawniana tak długo jak to możliwe. Proces sprzedaży wywołuje niepewność i niewiadomą. Dostawcy, pracownicy, klienci mogą wpaść w panikę. Kredyty kupieckie mogą zostać cofnięte, towar i surowce mogą być wydawane tylko na przedpłatę, klienci mogą nie chcieć płacić zaliczek. Często informacja o sprzedaży powoduje spadek lojalności pracowników i zachęca head hunterów do większej aktywności.

Jak chronić tajemnice firmowe prowadząc proces sprzedaży?

Właściciele, którzy zlecili nam zadanie korzystają z planu poufności.

Co oznacza elastyczny model współpracy?

Nasi klienci mogą wybierać między 3 formami współpracy. Korzystający z najszerszej usługi prowadzenia procesu sprzedaży, mogą przerwać współpracę na każdym etapie bez konieczności płacenia kar. Jesteśmy przedsiębiorcami i rozumiemy, że w biznesie zdarzają się sytuacje mające wpływ na sprzedaż firmy. Czasami warto poczekać z podjęciem tak ważnego kroku.

Jak przygotować się do rozmów z inwestorami?

Najczęściej zadawane przez inwestorów pytania dotyczą: wartości firmy, nieruchomości, wolumenu sprzedaży, marketingu, zdolności produkcyjnych, kluczowych ról w firmie. Warto też przygotować odpowiedzi z zakresu finansów (marże, zysk skorygowany, kredyty). Najlepiej przed spotkaniem zapytać potencjalnego inwestora, co go szczególnie interesuje i jakie informacje są mu potrzebne.

Czy jest sens przygotowywać firmę do sprzedaży?

Zdecydowanie. Drobne zmiany mają ogromny wpływ na sposób odbioru firmy przez inwestora, co może wpłynąć na wycenę oraz na pozytywne decyzje o zakupie. Cześć inwestorów nie szuka problemów i nie ma czasu na „naprawianie” firm.

Moja firma ma problemy czy jest sens ją sprzedawać?

Wiele zależy od rodzaju firmy i istoty problemu. Nieliczni inwestorzy szukają firm
z problemami licząc na niższą cenę zakupu. Ich celem jest zoptymalizowanie firmy i jej odsprzedanie.

Kto będzie ze mną współpracować?

Dobieramy konsultanta pod względem doświadczenia branżowego i specyfiki organizacji. Nasi konsultanci to doświadczeni przedsiębiorcy.

Czy za usługi trzeba zapłacić „z góry”?

Nie, w Planner M&A nie pobieramy opłat z góry. Opłaty naliczane są za wykonane usługi. Nie zalecamy również współpracy z doradcami, którzy oczekują płatności za niewykonane usługi.

Dlaczego musze płacić opłatę rezerwacyjną za warsztat zerowy?

Zdarza się, że klienci rezerwują termin warsztatu zerowego i odwołują w ostatniej chwili. Dlatego wprowadziliśmy opłatę, która w przypadku nagłego odwołania pozwoli nam na pokrycie kosztów dojazdu do klienta i pracy konsultanta. Przy odwołaniu rezerwacji z 5-dniowym wyprzedzeniem opłata jest zwracana.

Jak rozliczane są usługi pośrednictwa?

Prowizją wynikową w dniu sprzedaży. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie.

Klienci często porównują sprzedaż firmy do sprzedaży nieruchomości. Czy to dobre porównanie?

Tak, ale w pewnym stopniu. Sprzedaż nieruchomości jest zdecydowanie mniej skomplikowana. Rynek nieruchomości jest znacznie większy. Banki znacznie łatwiej finansują transakcje kupna nieruchomości ze względu na większe bezpieczeństwo. Sprzedaż firmy, w zależności od branży i wielkości, przypomina raczej długi maraton niż krótki sprint. Często na etapie badania spółki pojawiają się nieujawnione wcześniej problemy. Rynek jest znacznie mniejszy. Dobrych inwestorów gotowych podjąć ryzyko nie jest tak wielu, jak klientów chcących kupić nieruchomość.

Jak rozliczana jest usługa doradztwa?

W zależności od rodzaju usługi - stawką godzinową, dzienną lub za wykonanie zadania.

Jak rozliczana jest usługa prowadzenia procesu sprzedaży?

Naliczamy opłaty za poszczególne etapy, kroki milowe oraz prowizję za wynik.

Ile kosztuje proces sprzedaż firmy?

Koszt procesu to od  kilku do kilkunastu tysięcy złoty. Koszty zależą od zakresu usługi, wielkości firmy, poziomu poufności, dojrzałości organizacji oraz ekspozycji na rynek. Wstępna wycena jest przedstawiana klientom podczas bezpłatnej konsultacji. 

Ile czasu trwa sprzedaż firmy?

W przypadku, gdy prowadzimy  proces, firma jest gotowa do sprzedaży, a cena dostosowana do realiów rynkowych, działania powinny trwać od 3 do 12 miesięcy. Jeżeli transakcja ma być finansowana przez bank czas wydłuża się o około 3 miesiące.

Za ile sprzedam mój biznes?

Na kwestię ceny należy patrzeć przez pryzmat prawa popytu i podaży. Ważna jest branża, etap rozwoju firmy, ilość firm tego typu obecna na rynku. W czasie warsztatu zerowego przeprowadzamy wstępną orientacyjną wycenę.

Czy trzeba robić wycenę przedsiębiorstwa?

Lepiej jest mieć wycenę przed rozpoczęciem procesu. Daje to właścicielowi pogląd na wartość firmy. Należy pamiętać, że wycena jest jedynie opinią specjalisty, a realną wartość określi rynek i nabywca w wiążącej ofercie.

Czy posiadacie swoją bazę inwestorów?

Tak, posiadamy. Jednak naszym zdaniem baza to za mało, aby wygenerować wystarczający popyt, który pozwoli z sukcesem sprzedać firmę. Dużą skuteczność mają celowane działania marketingowe.

Czy współpracujecie z innymi pośrednikami/doradcami?

Tak, współpracujemy.

Jaka jest zależność między skutecznością procesu a zakresem zamawianej usługi?

Z naszych statystyk wynika, że prawdopodobieństwo sprzedaży w przypadku usługi pośrednictwa wynosi 7%, natomiast w przypadku przeprowadzenia pełnego procesu przez konsultantów 87%. Wynika to z faktu, że usługa pośrednictwa sprowadza się do przedstawienia oferty potencjalnym zainteresowanym z naszej bazy i skontaktowania ze sobą stron.

Dlaczego proces sprzedaży firmy jest bardziej skuteczny?

Proces sprzedaży jest planowanym i kontrolowanym działaniem. Oprócz pośrednictwa zawiera działania tworzące popyt na przedsiębiorstwo.

Czy cena usług obejmuje koszty prawnika i doradcy podatkowego?

W przypadku umowy o prowadzenie pełnego procesu tak. W pozostałych przypadkach nie.

Chcemy skorzystać z usługi prowadzenia procesu sprzedaży. Czy możemy zmniejszyć opłaty za przygotowanie procesu i zapłacić wyższą prowizję od sprzedaży?

Nie. Nie rozliczamy się za przysłowiowe „łapanie gołębia na dachu”. Wiemy ile czasu, wysiłku i środków trzeba zainwestować, aby prawidłowo przeprowadzić proces sprzedaży. Nie ma gwarancji, że do transakcji dojdzie. Dlatego pobieramy opłaty.

Dlaczego pobierane są opłaty za prowadzenie procesu?

Wykonanie czynności niezbędnych do prowadzenia procesu sprzedaży to praca specjalistów. Należą do nich: przygotowanie dokumentacji, działania marketingowe, obsługa zainteresowanych klientów, weryfikacja ich zamiarów, negocjacje oraz zapewnienie poufności.

Kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż firmy?

Nie ma jednej odpowiedzi. Zależy to m.in. od tego na jakim etapie cyklu rozwoju jest Państwa firma i od sytuacji na rynku. W naszej ocenie firma jest produktem. Zdecydowanie lepiej sprzedają się produkty dobre i przydatne. Najbardziej komfortowy jest moment, kiedy firma się rozwija, generuje zyski i działa w branży, która rośnie.

Co jeżeli zdecyduje się na usługę prowadzenia procesu, poniosę koszty, a nie uda się sprzedać firmy?

Nie dopuszczamy do rozpoczęcia procesu, jeżeli szanse na zamknięcie transakcji są niskie. Na warsztacie zerowym analizujemy szanse i zagrożenia zw. ze sprzedażą
oraz możliwy przebieg transakcji. Jeżeli w naszej ocenie oczekiwania właściciela są za wysokie i firma jest niesprzedawalna, informujemy o tym. Jeżeli firma nie jest gotowa do sprzedaży, a klient jest zaineresowany, wtedy wdrażamy program przygotowania firmy do potencjalnej transakcji. Często powodem braku sukcesu jest zbyt wysokie ryzyko, którego inwestorzy nie chcą ponieść.

Co zawiera i ile kosztuje strategia sprzedaży firmy?

Strategia sprzedaży firmy to mapa drogowa procesu. Strategie tworzone dla naszych klientów zawierają m.in. przebieg procesu, plan i harmonogram, podział ról w zespole, strategię marketingową i komunikacji, sposób obsługi zainteresowanych, plan poufności.

Czy potrzebuję prawnika przy sprzedaży firmy?

Tak, rekomendowane są osoby z doświadczeniem w transakcjach sprzedaży i przejęć firm. Jeżeli korzystacie Państwo z naszego pakietu „Pełny proces dla sprzedających” lub pakietu „Opieka prawna” to podstawowe dokumenty i dostęp do prawnika jest w cenie. Planner od lat współpracuje z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi. Doświadczony prawnik jest kluczowy. Z racji doświadczenia wiele transakcji prowadzimy w standardowy sposób. Prawnik jest włączany w ostatniej fazie.

Czy doradzacie w kwestiach podatkowych związanych z transakcjami M&A?

Nie, zwłaszcza w zakresie kupna i łączenia spółek oraz przy transakcjach międzynarodowych. Ten zakres transakcji zlecamy do wyspecjalizowanych kancelarii doradztwa podatkowego. Na stałe współpracujemy z kilkoma podmiotami, które możemy zarekomendować. Realnie wiele transakcji sprzedaży przebiega standardowo. Doradztwo podatkowe jest szczególnie istotne w zakresie optymalizacji sprzedaży spółek osobowych.

Jakie dokumenty należy przygotować przed sprzedażą?

W zależności od inwestora. W Planner M&A standardem jest teaser, anonimowe expose, pełny opis przedsiębiorstwa, dane finansowe anonimowe, dane finansowe skorygowane, wycena. Decydując się na proces te dokumenty przygotujemy za Państwa.

Które firmy ciężko sprzedać?

Jest to zależne od branży i sytuacji na rynku. Z reguły są to firmy ze słabymi wynikami finansowymi, małe, bez wyróżnika konkurencyjnego, mocno uzależnione od właściciela.

Chcę sprzedać swoja firmę. Co powinienem zrobić?

W pierwszej kolejności właściciele powinni zadać sobie pytania o:
a) motywację do sprzedaży - prawdziwy powód decyzji i czy jest on związany z potrzebę reorganizacji firmy
b) kondycję firmy
c) minimalne oczekiwania finansowe lub minimalne korzyści ekonomiczne z transakcji
d) ceny transakcyjne na rynku
e) ilość firm o podobnym profilu wystawioną na sprzedaż
Odpowiedz na powyższe pytania pozwoli podjąć decyzję w jakim zakresie chcecie Państwo zamówić nasz usługi.

Kupujący

Ile trwa proces akwizycji?

Od kilku miesięcy do kilku lat. Czas trwania procesu zależy od wielkości celu akwizycji, doświadczenia inwestora, dojrzałości organizacji i stopnia skomplikowania procesu.

Czy firmy ogłaszane na sprzedaż na Państwa stronie są sprawdzone?

Oferty, które są na naszych stronach mają charakter informacji, a właściciele deklarują gotowość do rozmów o sprzedaży. W naszej ocenie oznacza to, że właściciele tych firm traktują sprzedaż biznesu jako jedna z opcji. Ogłoszenia nie są jednak oceniane pod względem realności oczekiwań właścicieli względem realiów rynkowych. Tą prace należy wykonać we własnym zakresie lub zlecić doradcy.

Nasza spółka rośnie organicznie, sytuacja jest stabilna czy powinniśmy rozważyć rozwój przez akwizycję?

Tak, ale tylko wtedy gdy Państwa firma jest odpowiednio przygotowana tzn. ma opracowaną realną i przemyślaną strategię, doświadczony zespół, schemat procesów, środki własne lub promesę banku bądź funduszu. Rynek pełen jest transakcji, które zostały zrealizowane z błędami. Najczęstsze z nich to zbyt optymistyczne założenia, działanie w pośpiechu, brak doświadczonego zespołu, wizja tunelowa, presja konkurencji, przepłacona cena, zła integracja.

Planujemy ekspansję za granicą. Czy akwizycja spółki to dobry pomysł?

Dobrze przeprowadzona akwizycja to niejednokrotnie jedyna droga do zwiększenia udziałów na protekcyjnym rynku. Istotne jest to czy akwizycja jest bezpieczna i kontrolowana. Wiele zależy od dojrzałości organizacji kupującego, strategii, branży. Akwizycja, zwłaszcza transgraniczna, niesie ze sobą podwyższone ryzyko. Kluczowy jest zaangażowany zespołu z międzynarodowym doświadczeniem.

Czy macie doświadczenie w akwizycji spółek za granicą?

Tak, prowadzimy projekty międzynarodowe od 2001. Nasza firma rozpoczęła wtedy pracę jako partner niemieckiej spółki doradczej. W tym czasie uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu projektach głównie na rynkach DACH.

Jak przygotować się do akwizycji?

Pierwszy element to strategia, która stanowi mapę drogową. Kolejne kroki to analiza rynku, doświadczony zespół oraz plan finansowania transakcji.

Czy doradzacie w kwestiach podatkowych i prawnych przy transakcjach krajowych i zagranicznych?

Nie, ten zakres transakcji zlecamy do wyspecjalizowanych kancelarii doradztwa podatkowego i prawnych. Na stałe współpracujemy z kilkoma firmami, które rekomendujemy klientom potrzebującym takiego wsparcia. Nasza rolą jest prowadzenie procesu lub doradztwo w zakresie rozwoju biznesu i ograniczania ryzyka. Realnie wiele typowych transakcji przebiega standardowo, prawnik i doradca jest angażowany, gdy pojawiają się wątpliwości lub w ostatniej fazie procesu.

Czy macie sprawdzonych doradców na rynku niemieckim?

Tak, w zakresie doradztwa budowania i rozwijania sprzedaży B2B, HR, wycen, doradztwa podatkowego i prawnego jest szczególnie istotne w zakresie optymalizacji i bezpieczeństwa transakcji na rynku międzynarodowym.

Czy oferujecie wsparcie w zakresie integracji po transakcji?

Tak, przejęcie firmy to początek drogi. Zauważyliśmy, że wiele projektów nie osiągnęło celu ze względu na brak dobrej integracji. Błędy w zakresie integracji skutkują niezrealizowaniem założeń. Wypracowaliśmy skuteczną metodę ograniczającą ryzyka tego typu.

Czy przeprowadzacie akwizycje w Niemczech?

Tak, w każdym zakresie. Począwszy od stworzenia strategii po fazę integracji i rozwoju biznesu. Współpracujemy z ekspertami, którzy osiągnęli realne sukcesy na rynku B2B.

Planujemy rozwijać się przez akwizycje. Zależy nam na poufności i utrzymaniu zamiarów w tajemnicy przed konkurencją. Pomimo podpisanych z pośrednikami umów NDA na rynku pojawiają się informacje. Jakie działania wdrażacie Państwo, aby uniknąć takich sytuacji?

Poufności i dyskrecja to jedno z kluczowych zagadnień. W celu jej zachowania przeprowadzamy 4-warstwową analizę celu akwizycji pozwalającą na weryfikację i dopasowanie zainteresowanych.

Jaką mamy pewność, że po podpisaniu umowy na prowadzenie procesu dojdzie do transakcji?

Nie ma takiej pewności. Transakcja jest uzależniony od ryzyka. Jeżeli ryzyko przewyższa oczekiwane korzyści, nie rekomendujemy klientowi podejścia do transakcję. Dlatego w opcji prowadzenia pełnego procesu rozliczamy poszczególne etapy za faktycznie wykonane usługi.

Bezpłatna
konsultacja
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja