Wycena firmy

Twoja wycena prawdopodobnie będzie częścią większego projektu, dlatego chcemy zrozumieć co chcesz osiągnąć zlecając ją.

Najczęściej nasi klienci potrzebują wyceny, gdy:

  • są w procesie kupna lub sprzedaży firmy,
  • noszą się z zamiarem sprzedaży firmy,
  • są w czasie rozmów z inwestorem,
  • chcą sprzedać udziały mniejszościowe udziałowcowi większościowemu,
  • planują zrealizować wykup menedżerski,
  • są w trakcie postępowania rozwodowego lub spadkowego,
  • planują inwestycje,
  • wycena jest potrzebna dla celów podatkowych lub odszkodowawczych,
  • są w sporze z pozostałymi wspólnikami.
“Cena to co zapłacisz. Wartość to to co otrzymujesz ”
Warren Buffet
"Chciwość jest tylko odmianą krótkowidztwa."
Henry Ford

Metody wyceny spółek

Metod wyceny spółek jest sporo. Najczęściej wyceny robione są metodami majątkowymi, porównawczymi oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Rynek kapitałowy obliguje do stosowania min. dwóch metod.

Zamów bezpłatną konsultację.
W czasie rozmowy ustalimy podstawowe wytyczne i przedstawimy wstępny kosztorys.
Bezpłatna
konsultacja
Call Now ButtonDarmowa konsultacja