Planner-ma red logo

Pomagamy w prowadzeniu świadomych i bezpiecznych procesów fuzji i przejęć

Co robimy ?
Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie tj.; od pomysłu przez przygotowanie i  prowadzenia procesu po zamknięcie transakcji oraz w fazie post-transakcyjnej.
Jak pomagamy?
To klient decyduje jaką rolę nam powierza. Możemy być pośrednikiem, doradcą lub wykonawcą całości lub części procesu.
Jak wygląda współpraca?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Każda współpraca rozpoczyna się od analizy. Staramy się dobrze zrozumieć biznes i sytuację. Wspólnie z klientem ustalamy czy będziemy w stanie wesprzeć go tak, aby mógł osiągnąć założony cel. Proces M&A to czasochłonne i kompleksowe zadanie angażujące wiele zasobów, wpływające znacząco na codzienne życie firmy. Dlatego każdą współpracę dzielimy na etapy.   Nie zawsze organizacja jest gotowa na rozpoczęcie procesu.

Współpracujmy na poziomie strategicznym z kadrą zarządzającą i właścicielami.

Szczególną uwagę zwracamy na dyskrecję i poufność w prowadzeniu procesu.
Jak rozliczamy współpracę ?
Nasze honorarium jest uzależnione od powierzonej nam roli.  :
Usługa pośrednictwa - prowizja wynikowa
Usługa doradztwa - prowizja wynikowa  plus wynagrodzenie za poświęcony czas
Kompleksowe prowadzenie procesu – prowizja wynikowa + pokrycie niezbędnych kosztów do przeprowadzenia prawidłowego procesu.
Kto będzie z Tobą współpracować?
Złożone i skomplikowane procesy wymagają szerszego spojrzenia. Tworzymy komitet ds. procesu. Praca w zespole daje efekt. Oprócz wewnętrznych specjalistów współpracujemy ze sprawdzonymi i doświadczonymi ekspertami. Kluczem w doborze doradcy jest doświadczenie branżowe.
ryzyko ≠ kontrola
W branży M&A jesteśmy od 2000 zaczynaliśmy jako partner niemieckiej firmy doradczej.  Uczestniczyliśmy w ponad 50 projektach w 7 różnych krajach. Pracujemy w niewielkim zespole; są w nim praktycy i przedsiębiorcy. Uważamy, że dobrze rozumiemy biznes. Wiemy, że ważne jest przygotowanie merytoryczne i minimalizowanie ryzyka. Dzięki zdobytemu doświadczeniu rozumiemy, co jest istotne i jak prowadzić proces tak, aby nasi Klienci osiągnęli długoterminowy cel.
Chętnie dzielimy się wiedzą i korzystamy z wiedzy innych. Współpracujemy z zewnętrznymi doradcami, kancelariami, bankami, funduszami PE/VC oraz inwestorami prywatnymi. Swoje usługi świadczymy niezależnie od branży w całej Europie. Wierzymy w inteligencję, strategię i dyscyplinę działania.
Zespół

Łukasz Ryba

Mariusz Gulka

Krzysztof Ołdak

Agata Bagińska

Andreas Schmid

Referencje
Szanujemy prywatność naszych Klientów. Cześć klientów wielokrotnie korzysta z naszych usług. Dyskrecja jest dla nas bardzo ważna, dlatego nie przekazujemy cennych informacji każdemu. Dysponujemy referencjami, które chętnie przedstawimy osobom zainteresowanym współpracą.
Wybrane referencje:
  • Należymy do:
  • Nasi klienci:
  • Nasi klienci:
  • Nasi klienci:
  • Nasi klienci:
Bezpłatna
konsultacja