Doświadczenie

Doradztwo po stronie nabywcy. Inwestor zgłosił się do nas na etapie analizy konkretnej oferty. Zlecenie polegało na wsparciu tworzenia strategii i wsparciu procesu inwestycji. Zakres działania obejmował nadzór, przeprowadzenie procesu kupna i uruchomienia zakładu. Wykonana została analiza biznesowa projektu. Badanie obejmowało stan technicznych nieruchomości, analizę prawną, wycenę nieruchomości oraz rozmowy z bankami i inwestorami finansowymi. Po zakończeniu analiz przeprowadzone zostały negocjacje ze sprzedającym. Ze względu na duże ryzyko Inwestor nie złożył wiążącej oferty. Inwestor wybrał inną opcję zwiększenia mocy produkcyjnych.

Projekt przeprowadzony w kooperacji z niemiecką firmą partnerską. Nasz klient – firma posiadająca 12 mln euro obrotu i 70 pojazdów borykała się z problemem sukcesji. Naszą rolą było przygotowanie strategii i znalezienie nabywców. Po kilku rozmowach z potencjalnymi inwestorami klient zdecydował się na wykup managerski. Wsparliśmy klienta w zakresie rozmów z bankami, wyceną i w zakresie HR.

Nasza rola polegała na wsparciu polskiego inwestora przy akwizycji spółek w DACH i Skandynawii. Zakres usług obejmował (przy zachowaniu anonimowości procesu): dotarcie do celów akwizycji w Niemczech, Dani, Finlandii, Szwajcarii, weryfikację intencji i motywacji do rozmów na temat procesu M&A, analizę celów akwizycji, zebranie i weryfikację informacji na temat firmy i analizę biznesową. Pozostałe etapy procesu M&A inwestor realizował sam.

Projekt transgraniczny. Doradztwo dla kupującego i sprzedającego. Nasz klient - czeska rodzinna firma transportowa ze względu na chęć wyjścia z branży i relokację kapitału od dłuższego czasu poszukiwała nabywcy. Nasz klient, niemiecka firma rodzinna poszukiwała sposobu na umocnienie swojej pozycji. Rolą Planner było skojarzenie obu firm oraz moderowanie negocjacji, deal designe, wycena spółki przejmowanej i plan połącznia spółek. Projekt został wykonany przy współpracy z czeskimi partnerami.

Naszym klientem był sprzedający - polska firma z branży logistycznej, która ze względu na brak dywersyfikacji klientów straciła płynność. Nasze zadanie polegało na anonimowym dotarciu do potencjalnych inwestorów branżowych i wyborze najlepszej oferty (w tym wypadku złożonej najszybciej). Pozostałą część transakcji przeprowadził zespół M&A zagranicznego inwestora. Zlecenie zostało zrealizowane w 2 miesiące.

Projekt transgraniczny. Inwestor z branży budowlanej zamierzał stworzyć oddział w Europie wschodniej. Pod uwagę były brane trzy scenariusze: założenie nowej spółki, kupno firmy lub joinventure z partnerem branżowym. Celem projektu było pozyskanie miejsca prefabrykacji elementów oraz wsparcie w zakresie siły roboczej. Finalnie inwestor zdecydował się na długofalową współpracę z 2 firmami. Zakres naszych działań objął long list celów akwizycji, dotarcie z propozycją rozmów, rozmowy i negocjacje. Po raz kolejny strategia badania spółki poprzez współpracę odniosła sukces. Po 4 latach dobrej współpracy przejęty został pakiet kontrolny jednego z kooperantów. Nasza rola w drugim etapie polegała na merytorycznym i organizacyjnym wsparciu.

Inwestor (+250 mln zł, 130 pracowników) zamierzał umocnić pozycję poprzez akwizycję. Projekt obejmował kompleksowy proces. Analizowane było 8 celów akwizycji. Finalnie doszło do dwóch transakcji, w obu przypadkach przejęta została zorganizowana części przedsiębiorstwa. Pozostałe cele akwizycji ze względu na wygórowane oczekiwania cenowe i mało realne warunki nie zostały zrealizowane. Naszą rolą było dotarcie i zweryfikowanie intencji celów akwizycji, zebranie i przeanalizowanie informacji na temat celów akwizycji, wypracowanie wspólnego stanowiska, nadzór i wsparcie procesu due diligence, wsparcie negocjacji i zamknięcie transakcji.

Planner obsługiwał sprzedaż udziałów polskiej firmy z branży IT. Właścicielom zależało na inwestorze zagranicznym. Działania były skierowane na rynek niemiecki. Zakres usług obejmował wycenę firmy, przygotowanie strategii, przygotowanie dokumentacji na każdy etap procesu, pozyskanie i rozmowy z inwestorami, moderowanie i negocjacje, closing. Niemiecki inwestor branżowy nabył pakiet kontrolny.

Nasz klient ze względu na brak spadkobierców zwrócił się z prośbą o wycenę przedsiębiorstwa i analizę możliwości sprzedaży firmy. Rolą Planner było wykonanie wyceny oraz wstępne rozmowy z klientami z naszej bazy. Finalnie klient sprzedał firmę swoim wieloletnim podwykonawcom.

Niemiecki producent specjalistycznych urządzeń i robotów poszukiwał możliwości przeniesienia produkcji z Niemiec. Strategia zakładała zakup spółki lub inwestycję typu greenfield. Naszą rolą było stworzenie strategii, dotarcie do celów akwizycji, weryfikacja możliwości i opłacalności przejęcia. Nasz klient wybrał opcję stworzenia nowej spółki. Wyszukaliśmy odpowiednią nieruchomość, przeprowadziliśmy klienta przez proces założenia nowej spółki, kupna nieruchomości, proces przebudowy i rozbudowy, HR kluczowych pracowników i wsparliśmy w zakresie organizacji. Współpraca z inwestorem trwa do dziś przy innych projektach.

Budowanie rynku zbytu w DACH dla polskiej firmy z branży hydrauliki siłowej. W ramach projektu zbudowana została sieć odbiorców wysokomarżowych usług.

Nasz klient - polska firma transportowa (80 zestawów) zgłosił się do naszej firmy partnerskiej w Niemczech. Pilnie potrzebowała inwestora branżowego. Firma miała poważne problemy i była na granicy utraty płynności. Nasza niemiecka firma partnerska miała w swojej bazie inwestorów zainteresowanych tą branżą. Finalnie jeden z inwestorów praktycznie po jednodniowych negocjacjach przejął spółkę w transakcji asset deal. Planner odpowiadał za stronę organizacyjną i merytoryczną w/w procesu.

Niemiecki inwestor z branży mięsnej zakładał uruchomienie produkcji w Polsce. Część pracowników miała być wsparciem dla zakładu w Niemczech. Projekt zakładał przejęcie funkcjonującego zakładu, ewentualnie inwestycję typu greenfield. Naszą rolą było dotarcie do celów akwizycji i weryfikacja ich intencji, zebranie i przeanalizowanie informacji na temat spółek, wypracowanie wspólnego stanowiska, nadzór i wsparcie procesu due diligence, wsparcie negocjacji i zamknięcie transakcji. Inwestor nabył pakiet mniejszościowy.

Niemiecki inwestor planował stworzenie oddziału w Polsce. Strategia zakładała kupno działającej firmy lub założenie nowej spółki. Planner prowadził proces poszukiwania i wyboru potencjalnego celu akwizycji. Finalnie Planner został podwykonawcą usług rekrutacyjnych.

Niemiecki inwestor branżowy rozważał możliwość kupna lub budowy domów seniora w Polsce. Wykonaliśmy analizę rynku oraz analizę wykonalności projektu. Ze względu na ograniczenia personalne inwestor wycofał się z planów.

Klient poszukiwał inwestora branżowego. Naszą rolą było przygotowanie dokumentacji, dotarcie do inwestorów i przeprowadzenie rozmów. Doszło do rozmów z kilkoma inwestorami, żaden z nich nie zdecydował się na dalsze kroki.

Klient - inwestor branżowy (producent podzespołów dla branży Automotiv, budowa maszyn, hydraulika siłowa) poszukiwał możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych. Klient rozważał inwestycje w Niemczech wschodnich lub Polsce. Planner jako firma partnerska odpowiadała za realizację zadań w Polsce. Zakres działania: poszukiwanie celów akwizycji, weryfikacja intencji oraz atrakcyjności oferty, wstępne DD, negocjacje z celami akwizycji, współpraca z inwestorem przy analizie zebranych informacji. Finalnie inwestor kupił zakład w Niemczech wschodnich. Czynnikami decydującym o wyborze wschodnich landów były lokalizacja głównych odbiorców, duże wsparcie rządowe i lokalnej administracji.

Jako polski partner niemieckiej firmy doradczej prowadziliśmy projekt akwizycji producenta żywności. Rolą Planner było (wspólnie z niemieckim zleceniodawcom - inwestorem branżowym) przygotowanie procesu i jego wdrożenie. W szczególności strategii, stworzenie bazy, dotarcie do właścicieli, weryfikacja oczekiwań, nadzór nad procesem DD, deal designe, negocjacje, wycena, closing.

Bezpłatna
konsultacja
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja