Prowadzenie całego procesu zakupu firmy

Dla kogo?

Usługa dla zarządzających, którzy podjęli decyzję o wzroście nieorganicznym i nie mają czasu na prowadzenie procesu, a zespół nie ma potrzebnego doświadczenia.

Jaki jest zakres usługi?

Usługa obejmuje wykonanie i administrowanie 7 etapowym procesem zakupu firmy:

przygotowanie procesu (strategia, mapa procesu)
kontakt z celami z „long list”, wstępne dopasowania
„short list’ (szczegółowe rozmowy, term sheet)
LOI, NBO, umowa wstępna, badanie spółki
zamykanie transakcji
etap post-transakcyjny (integracja)
ocena i rozliczenie projektu „po fakcie”
"Wojen nie wygrywa się taktyką obronną"
George S. Patton

Na 1 etapie klient podejmuje wstępną decyzję czy M&A to właściwa droga dla rozwoju jego firmy. Rozpoznajemy Państwa oczekiwania, wyjaśniamy przebieg procesu i wstępne warunki współpracy. Wspólnie z Klientem i jego pracownikami tworzymy zespół i przydzielamy role.

Przeprowadzimy cały proces i wykonanym wszystkie niezbędne zadania tak, aby założenia strategii w zakresie M&A umocniły pozycję firmy.

etapy procesu zakupu firmy
każda akwizycja jest inna, ale opiera się na powtarzalnym schemacie
KONTAKT Z POTENCJALNYMI
CELAMI AKWIZYCJI
Long List
Analiza, porównanie, wybór celów akwizycji
Pierwszy kontakt i nawiązanie rozmów
Wybór celów dopasowanych do strategii
Weryfikacja zainteresowania sprzedających NDA
Wizyty u sprzedających
PODPISANIE UMOWY
Wstępne DD
Term sheet - pierwsza propozycja przejęcia
List intencyjny (LOI) Decyzja o wyłączności
Szczegóły finansowania
Umowa wstępna z warunkami zawieszenia
INTEGRACJA
STRUKTUR
Integracja struktur
Umocnienie pozycji firmy
Realizacja planu przejęcia
Wdrożenie synergii
Mapowanie procesów
Optymalizacja
ocena i rozliczenie projektu
IDENTYFIKACJA
POTRZEB KLIENTA
Identyfikacja potrzeb
Zdefiniowaie celu akwizycji
Stworzenie zespołu
Stworzenie strategii
Rozpoznanie rynku i analiza
porównawcza
Finansowanie
ROZMOWY Z
KONKRETNYM CELEM
Dopasowanie i weryfikacjaoczekiwań
Analiza oczekiwań i zbieżności
cellów, metody wyceny Wstępne założenia transakcji
Analiza ryzyka iu deal breaker
ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI
Badanie spółki (DD)
VDR (Virtual Data Room), analiza konkurencji,
organizacji, prawna, finansowa i podatkowa,
ocena nieruchomości, techniczna, IT,
kompetencji zespołu Oferta wiążąca Negocjacje i przygotowanie umów (umowa
kupna-sprzedaży, umowa najmu,
sformalizowanie roli właścicieli)
Zamknięcie transakcji
ocena i rozliczenie projektu
Potrzebujesz wsparcia przy zakupie firmy?

Co otrzymujesz?

wsparcie lidera zespołu ds. procesu M&A przez cały czas trwania procesu od pierwszej rozmowy do fazy oceny
wypracowanie decyzji o podjęciu działań z zakresu M&A (czy jest to odpowiednia droga do umocnienia pozycji firmy)
pewność, że Twoja firma jest gotowa do rozpoczęcia procesu M&A
stworzenie zespołu odpowiedzialnego za proces
nadzór i kierowanie pracą zespołu ds. przejęcia (interim manager)
narzędzia do mierzenia i rozliczania procesu
przygotowanie i wsparcie przy tworzeniu dokumentów niezbędnych na poszczególnych etapach m.in. analiza sytuacji, koncepcja wykonalności rozwoju przez M&A, strategia, plan i harmonogram procesu, Long List, NBO, plan przejęcia, szkice umów, plan integracji
dotarcie do potencjalnych celów akwizycji
zbudowanie wygodnej pozycji do podjęcia strategicznej decyzji (wygenerowanie kilku ofert, własny scenariusz negocjacji)
weryfikację celu akwizycji i zamiarów w kontekście strategii przejęcia (4-warstwowa analiza celu akwizycji)
poufność i dyskrecję przez cały czas trwania procesu
wsparcie w pozyskiwaniu finansowania przy akwizycjach w krajach DACH
doradztwo w zakresie deal design, projektowania struktury procesu i transakcji
doradztwo w zakresie metod badania spółki (w zakresie operacyjnym i sprzedażowym)
wsparcie w negocjowaniu warunków transakcji
przygotowanie umów LOI, umowy o badanie spółki
uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń do zamknięcia transakcji
przygotowanie terminów notarialnych
przygotowanie i przeprowadzenie integracji/dezintegracji po transakcji
wsparcie do momentu uzyskania celu, dla którego prowadzona była akwizycja
Jako doświadczony i niezwiązany emocjonalnie doradca podsuwamy sprawdzone narzędzia do podejmowania decyzji w procesie M&A. W bezpieczny sposób łączymy wizję wzrostu z realną oceną sytuacji i ryzyka.

Jak przebiega współpraca?

Bezpłatna
Konsultacja
1
Warsztat
Zerowy
2
Decyzja o
Współpracy
3

Współpracę z naszymi klientami rozpoczynamy od zrozumienia celu klienta.

Krok I - bezpłatna konsultacja

Umawiając termin bezpłatnej konsultacji mogą Państwo zaznaczyć chęć podpisania oświadczenia o poufności. Jeżeli nie chcecie Państwo ujawniać swoich danych, prosimy o kontakt z zastrzeżonego numeru telefonu lub anonimowego adresu e-mail.

Bezpłatna konsultacja pozwoli wstępnie rozpoznać Państwa oczekiwania, wyjaśnić przebieg procesu i warunki współpracy. W przypadku, gdy będziecie Państwo zainteresowani dalszymi krokami ustalimy agendę i zakres warsztatu zerowego. Jeśli nie będziemy mogli Państwu zaoferować swoich usług, będziemy wiedzieć to już na tym etapie.

Krok II - warsztat zerowy

Warsztat ma formę swobodnej rozmowy opartej o agendę. Do przystąpienia do tego etapu niezbędne jest podpisanie oświadczenia o poufności.

Celem warsztatu zerowego jest:

zrozumienie sytuacji firmy (sytuacja branży, strategia, wizja, misja, wartości)
ustalenie oczekiwań klienta i jego wizji procesu
poznanie motywacji do rozwoju przez akwizycję
oszacowanie ewentualnych problemów i szans związanych z prowadzeniem procesu
omówienie etapów procesu
możliwość zapoznania się z poufnymi referencjami z wykonanych projektów

Po spotkaniu otrzymają Państwo raport zawierający harmonogram procesu, jego szanse i zagrożenia, rekomendacje działań. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy przez klienta.

Czas trwania procesu

Zależnie od sektora, wielkości firmy, zakresu terytorialnego, branży i sytuacji na rynku jest to czas od 6 miesięcy do kilku lat.

Koszty procesu

Ten wariant współpracy rozliczany jest:

prowizją wynikową
opłatami za wykonanie niezbędnych czynności do przeprowadzenia prawidłowego procesu (np. opłata za przygotowanie strategii, za listy intencyjne, złożenie ofert, badania spółek, przygotowanie do zawarcia transakcji, transakcję, fazę integracji

Wysokość prowizji i kosztów procesu jest uzależniona od wielkości transakcji, lokalizacji i wielkości rynku docelowego. Część prowizji wypłacana jest po zakończeniu procesu itegracji.

Zamów bezpłatną konsultację.
W czasie rozmowy ustalimy podstawowe wytyczne i przedstawimy wstępny kosztorys.

Dlaczego warto zlecić proces rozwoju przez akwizycję zewnętrznemu doradcy?

Jednym z najczęstszych powodów niepowodzeń jest brak wiedzy i doświadczenia. Firmy, które po raz kolejny przechodzą ten proces popełniają znacznie mniej błędów i szybciej osiągają zamierzony efekt.

"Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy."
John D. Rockefeller
Procesami M&A zajmujemy się od 2001. Doświadczenie zdobyte w kilkudziesięciu różnych projektach w Polsce, Niemczech i krajach Europy Środkowej daje nam możliwość rozpoznania najbardziej skutecznych rozwiązań. Koszty prowadzenia procesu z doświadczonym doradcą są zdecydowanie niższe niż koszty popełnionych błędów lub utraconych korzyści, kiedy do procesu podchodzimy bez potrzebnego doświadczenia i wiedzy.
Zaangażowanie trzeciej strony pozwala zachować obiektywne spojrzenie na skomplikowany proces. Ze względu na wieloletnią obecność na rynku, jesteśmy w kontakcie z celami akwizycji w Polsce, krajach DACH i Europie Środkowej. Zawodowo zajmujemy się poszukiwaniem spółek na sprzedaż.
Profesjonalny zespół doradczy oraz sprawdzone metody znacznie skracają proces i minimalizują ryzyko. Proponujemy elastyczny model współpracy. Umowę możemy rozwiązać na dowolnym etapie.
Dysponujemy doświadczonymi kooperantami wyspecjalizowanymi w dziedzinie M&A.
Bezpłatna
konsultacja
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja