Prowadzenie całego procesu sprzedaży firmy

Dla kogo?

Usługa dla właścicieli, którzy nie mają czasu i doświadczenia do prowadzenia procesu sprzedaży swojej firmy.

"Bogactwo to narzędzie wolności, ale pogoń za nim to droga do niewolnictwa"
Frank Herbert "Bóg Imperator Diuny"
Brak długoterminowych umów.
Elastyczny model współpracy pozwala przerwać współpracę w dowolnym monecie.
Możesz rozpocząć proces teraz a skończysz w dogodnym dla Ciebie monecie.

Jaki jest zakres usługi?

Prowadzimy dla Ciebie cały, 5-etapowy proces sprzedaży firmy. Wykonanym wszystkie niezbędne kroki i zadania, a Ty będziesz mógł skoncentrować się na prowadzeniu biznesu.

W uzgodnieniu z Tobą i w dopasowaniu do specyfiki Twojej firmy oraz sytuacji na rynku wykonamy pracę niezbędną do osiągnięcia celu: sprzedaży firmy.

Razem przejdziemy 5-etapowy proces sprzedaży w sposób bezpieczny, przejrzysty i świadomy. Proponujemy elastyczny model współpracy, który pozwala przerwać umowę na dowolnym etapie oraz jasne i proste zasady współpracy.

5-etapowy proces sprzedaży firmy

przygotowanie do procesu sprzedaży
kontakt z rynkiem
analiza i wycena spółki
przygotowanie dokumentów do procesu
zamykanie tranzakcji

Sprzedaży firmy to ryzykowny i wieloetapowy proces. Zauważyliśmy, że wiele prób sprzedaży firm nie przynosi zamierzonych efektów. Pracujemy również jako doradcy po stronie kupującego. Wiemy jak myślą inwestorzy i co jest dla nich ważne.

Na podstawie tych doświadczeń wypracowaliśmy 5-etapowy proces sprzedaży firmy:

Analiza i wycena. Nasze doświadczenie z pracy z inwestorami oraz doświadczenia z poprzednich transakcji pozwolą Państwu podjąć decyzje
o rozpoczęciu procesu sprzedaży.
Przygotowanie firmy do procesu sprzedaży. Łatwiej sprzedać dobrą firmę.
Przygotowanie materiałów i dokumentów. Przed rozpoczęciem aktywnych działań sprzedażowych ustalamy strategię sprzedaży oraz plan działania. Przygotowujemy dokumenty dla kupujących.
Aktywna faza kontaktu z rynkiem. W poufny sposób wprowadzamy Twoje przedsiębiorstwo na rynek. Kontaktujemy się z potencjalnymi nabywcami
i weryfikujemy ich zamiary. Zbieramy i analizujemy wstępne oferty od kupujących.
Zamykanie transakcji. Wspieramy negocjacje z wybranymi inwestorami, koordynujemy badanie spółki, przygotowywanie umów i finalnych warunków.

Jest to działający system który minimalizuje ryzyko, błędy heurystyczne i ogranicza rutynę. Upraszcza proces podejmowania decyzji. Proces buduje popyt generując oferty. Proces jest oparty na prostym i przejrzystym algorytmie. Celem sytemu jest zmaksymalizowanie oczekiwanych korzyści w procesie sprzedaży firmy.

Profesjonalny zespół doradczy oraz sprawdzone metody znacznie skracają czas sprzedaży firmy i minimalizują ryzyko. Proponujemy elastyczny model współpracy. Umowę możemy rozwiązać na dowolnym etapie procesu.

Dysponujemy doświadczonymi kooperantami wyspecjalizowanymi w dziedzinie M&A.

Potrzebujesz wsparcia przy sprzedaży firmy?

Co otrzymujesz?

opiekę konsultanta, wsparcie i doradztwo przez cały czas trwania procesu od pierwszej rozmowy do podpisania aktu notarialnego
pewność, że firma jest gotowa do sprzedaży
wycenę firmy (na życzenie)
raport z rekomendacjami w zakresie przygotowania firmy do sprzedaży (w tym działań dla zwiększenia atrakcyjności firmy)
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia procesu
przygotowanie właściciela do spotkań z inwestorami
dotarcie do potencjalnych nabywców
zbudowanie popytu na firmę i zwiększenie ekspozycji oferty na rynek
wygenerowanie kilku ofert, zwiększających szansę na zamknięcie sprzedaży na lepszych warunkach
poufność i dyskrecję przez cały czas trwania procesu
weryfikację potencjalnych kupców i ich zamiarów
wsparcie w negocjowaniu warunków transakcji
doradztwo w zakresie deal design i projektowania struktury procesu i transakcji
przygotowanie umów
uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń do zamknięcia transakcji
przygotowanie terminów notarialnych
wsparcie interim managera przy wprowadzaniu zmian na etapie przygotowywania spółki (na życzenie)

Jako niezależny i niezwiązany emocjonalnie doradca stanowimy bufor pomiędzy emocjonalnym podejściem, celem klienta a realną sytuacją na rynku.

Jak przebiega współpraca?

Bezpłatna
Konsultacja
1
Warsztat
Zerowy
2
Decyzja o
Współpracy
3

Współpracę z naszymi klientami rozpoczynamy od zrozumienia celu klienta.

Krok I - bezpłatna konsultacja

Umawiając termin bezpłatnej konsultacji mogą Państwo zaznaczyć chęć podpisania oświadczenia o poufności. Jeżeli nie chcecie Państwo ujawniać swoich danych, prosimy o kontakt z zastrzeżonego numeru telefonu lub anonimowego adresu email.

Bezpłatna konsultacja pozwoli wstępnie rozpoznać Państwa oczekiwania, wyjaśni przebieg procesu, wstępne koszty i warunki współpracy. W przypadku, gdy będziecie Państwo zainteresowani dalszymi krokami ustalimy agendę i zakres warsztatu zerowego. Jeśli nie będziemy mogli Państwu zaoferować swoich usług, będziemy wiedzieć to już na etapie bezpłatnej konsultacji.

Krok II - warsztat zerowy

Warsztat ma formę swobodnej rozmowy opartej o agendę. Do podjęcia tego etapu niezbędne jest podpisanie oświadczenia o poufności.

Cel:
zrozumienie sytuacji firmy (sytuacja branży, strategia, wizja, misja, wartości)
ustalenie oczekiwań klienta i jego wizji procesu
poznanie motywacji właściciela do sprzedaży
oszacowanie ewentualnych problemów i szans związanych ze sprzedażą
omówienie etapów procesu
zapoznanie się z poufnymi referencjami z wykonanych projektów

Po spotkaniu otrzymają Państwo od doradcy raport zawierający harmonogram procesu, jego szanse i zagrożenia, rekomendacje działań. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy przez klienta.

Warsztat zerowy zweryfikuje dopasowanie naszego konsultanta do Państwa potrzeb.

Koszty procesu

Ten wariant współpracy rozliczany jest:

prowizją wynikową
opłatami za wykonanie niezbędnych czynności do przeprowadzenia prawidłowego procesu (np. opłata za przygotowanie strategii, wygenerowanie potencjalnych kupujących, listy intencyjne, przygotowanie umów).

Wysokość prowizji i kosztów procesu jest uzależniona od wielkości transakcji, dojrzałości organizacji, zakresu poufności, wielkości rynku docelowego i ekspozycji (popytu) jaką zamierzamy zbudować.

Zamów bezpłatną konsultację. W czasie rozmowy ustalimy podstawowe wytyczne i przedstawimy wstępny kosztorys.

Czas trwania procesu

Zależnie od sektora, wielkości firmy, stopnia rozwoju, oczekiwań cenowych i sytuacji na rynku od 3 miesięcy do kilku lat.

Zamów bezpłatną konsultację.
W czasie rozmowy ustalimy podstawowe wytyczne i przedstawimy wstępny kosztorys.

Dlaczego warto zlecić proces sprzedaży firmy:

Jednym z najczęstszych powodów niepowodzeń w procesie sprzedaży jest brak wiedzy i doświadczenia. Właściciele przechodzą ten proces za rzadko lub tylko raz w życiu. Współpraca z doświadczonymi doradcami zmniejszy ryzyko błędów.

"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku. Jest zawsze wynikiem inteligentnego wysiłku. Musi istnieć wola wytworzenia rzeczy najwyższej jakości."
John Ruskin
Procesami M&A zajmujemy się od 2001. Doświadczenie zdobyte w kilkudziesięciu różnych projektach w Polsce, Niemczech i krajach Europy Środkowej daje nam możliwość zaplanowania najbardziej skutecznych rozwiązań. Koszty prowadzenia procesu z doświadczonym doradcą są zdecydowanie niższe niż koszty popełnionych błędów lub koszty utraconych korzyści, kiedy do procesu podchodzimy bez potrzebnego doświadczenia i wiedzy.
Sprzedaż firmy zajmuje sporo czasu. Jeżeli zależy nam na dobrych warunkach Sprzedawanie na „ostatnią chwile”, może nie dać efektu. Proponujemy zaplanowanie procesu sprzedaży firmy w 5 etapach.
Zaangażowanie trzeciej strony pozwala zachować obiektywne spojrzenie na skomplikowany proces i ograniczyć typowe błędy wynikające z emocjonalnego podejścia
Ze względu na wieloletnią obecność na rynku jesteśmy w kontakcie z inwestorami branżowymi, grupami kapitałowymi, inwestorami finansowymi. Te kontakty tworzą ekosystem, który ułatwia dotarcie z ofertą sprzedaży i buduje popyt. Współpracujemy z doświadczonymi praktykami na rynku europejskim. W takim zespole jest nam łatwiej rozwiązywać problemy z zakresu M&A.
Zawodowo zajmujemy się docieraniem z ofertą sprzedaży firmy do inwestorów, Znamy ścieżki dostępu, same ogłoszenia to za mało.

Zamknięte projekty po stronie sprzedaży

Bezpłatna
konsultacja
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja