Doradztwo w procesie sprzedaży firmy

Dla kogo?

Ta usługa kierowana jest do właścicieli, którzy mają czas samodzielnie prowadzić proces, potrzebują jedynie nadzoru i wsparcia w prowadzeniu procesu, gdyż:

otrzymali propozycje od inwestora
potrzebują konsultacji na dowolnym etapie procesu sprzedaży
potrzebują zweryfikować intencje kupującego

Jaki jest zakres usług doradztwo w procesie sprzedaży firmy?

W zależności od Twojej potrzeby consulting w tym zakresie może mieć formę:

zlecenia nadzoru nad całym procesem lub jego częścią
krótkiej konsultacji lub całodniowego spotkania

Taka forma współpracy pozwala klientowi na zachowanie elastyczności i samodzielności nad kontrolą procesu sprzedaży firmy. Współpraca polega na przeanalizowaniu sytuacji i wskazaniu kilku opcji rozwiązania problemu z zakresu procesu sprzedaży Twojej firmy. Ty dokonujesz wyborów i prowadzisz działania operacyjne we własnym zakresie. Nasza rola ma charakter doradczy. Korzystając z naszego doświadczenia i wieloletniej praktyki otrzymujesz rekomendacje.

Obszary procesu, które najczęściej wymagają wsparcia konsultantów:

metody kierowania całym procesem pozwalające maksymalizować efekt
audyt przed rozpoczęciem procesu sprzedaży firmy
przygotowanie firmy do procesu sprzedaży i wdrożenie zarekomendowanych w audycie zmian (interim management)
budowania atrakcyjności firmy pod inwestorów (interim manager)
rozmowy z potencjalnymi nabywcami (planowanie przebiegu spotkań)
weryfikacja zamiarów potencjalnego nabywcy
stworzenie strategii procesu sprzedaży firmy
wycena
przygotowanie materiałów dla inwestorów
przygotowanie i prowadzenie negocjacji
fazę zamykania transakcji, struktura transakcji

Jak przebiega współpraca?

Bezpłatna
Konsultacja
1
Warsztat
Zerowy
2
Decyzja o
Współpracy
3

Współpracę z naszymi klientami rozpoczynamy od zrozumienia celu klienta.

Krok I - bezpłatna konsultacja

Umawiając termin bezpłatnej konsultacji mogą Państwo zaznaczyć chęć podpisania oświadczenia o poufności. Jeżeli nie chcecie Państwo ujawniać swoich danych, prosimy o kontakt z zastrzeżonego numeru telefonu lub anonimowego adresu email.

Bezpłatna konsultacja pozwoli wstępnie rozpoznać Państwa oczekiwania, wyjaśnić przebieg procesu i wstępne warunki współpracy. W przypadku, gdy będziecie Państwo zainteresowani dalszymi krokami ustalimy agendę i zakres warsztatu zerowego. Jeśli nie będziemy mogli Państwu zaoferować swoich usług, będziemy wiedzieć to już na etapie bezpłatnej konsultacji.

Krok II - warsztat zerowy

Warsztat ma formę swobodnej rozmowy opartej o agendę. Do podjęcia tego etapu niezbędne jest podpisanie oświadczenia o poufności.

Celem warsztatu zerowego jest:

zrozumienie sytuacji firmy (sytuacja branży, strategia, wizja, misja, wartości)
ustalenie oczekiwań klienta i jego wizji procesu
poznanie motywacji właściciela do sprzedaży
oszacowanie ewentualnych problemów i szans związanych ze sprzedażą
omówienie etapów procesu
zapoznanie się z poufnymi referencjami doradcy z wykonanych projektów

Po spotkaniu otrzymają Państwo od doradcy raport zawierający harmonogram procesu, jego szanse i zagrożenia, rekomendacje działań. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy przez klienta.

Warsztat zerowy zweryfikuje dopasowanie naszego konsultanta do Państwa potrzeb.

Koszty procesu

Rozliczenie następuje na podstawie stawek godzinowych lub dni roboczych. Nadzór nad procesem jest rozliczany według ustalonej miesięcznej kwoty lub za obsługę konkretnego zadania. Szczegółowy kosztorys jest przedstawiany w czasie bezpłatnej konsultacji.

Dlaczego warto skorzystać z tej usługi?

Jednym z najczęstszych powodów niepowodzeń jest brak wiedzy i doświadczenia. Firmy, które po raz kolejny przechodzą ten proces popełniają znacznie mniej błędów i szybciej osiągają zamierzony efekt.

"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku. Jest zawsze wynikiem inteligentnego wysiłku. Musi istnieć wola wytworzenia rzeczy najwyższej jakości"
John Ruskin
Współpraca z doświadczonymi doradcami zmniejszy ryzyko popełnienia błędów.
Procesami M&A zajmujemy się od 2001. Doświadczenie zdobyte w kilkudziesięciu różnych projektach w Polsce, Niemczech i krajach Europy Środkowej daje nam możliwość rozpoznania najbardziej skutecznych rozwiązań. Koszty prowadzenia procesu z doświadczonym doradcą są zdecydowanie niższe niż koszty popełnionych błędów lub koszty utraconych korzyści, kiedy do procesu podchodzimy bez potrzebnego doświadczenia i wiedzy.
Zaangażowanie trzeciej strony pozwala zachować obiektywne spojrzenie na skomplikowany proces i ograniczyć najczęstsze błędy wynikające z emocjonalnego podejścia.
Ze względu na wieloletnią obecność na rynku jesteśmy w kontakcie z inwestorami branżowymi, grupami kapitałowymi, inwestorami finansowymi. Te kontakty tworzą ekosystem, który ułatwia sprzedaż i buduje popyt. Współpracujemy
z doświadczonymi praktykami na rynku europejskim. W takim zespole jest nam łatwiej rozwiązywać problemy z zakresu M&A.
Proponujemy elastyczny model współpracy. Umowę możemy rozwiązać na dowolnym etapie procesu.
Potrzebujesz doradztwa w procesie sprzedarzy firmy?
Bezpłatna
konsultacja
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja