Doradztwo w procesie zakupu firmy

Dla kogo?

Ta usługa kierowana jest do właścicieli, którzy mają czas na samodzielne prowadzenie procesu, potrzebują jedynie nadzoru i wsparcia, gdyż:

są już w procesie i rozmawiają z celami akwizycji
potrzebują konsultacji na konkretnym etapie procesu M&A
chcą przeprowadzić 4-warstwową analizę celu akwizycji

Koszty procesu

Rozliczenie następuje na podstawie stawek godzinowych lub dni roboczych. Nadzór nad procesem jest rozliczany według ustalonej miesięcznej kwoty lub za obsługę konkretnego zadania. Wstępny kosztorys zostanie przedstawiony w czasie bezpłatnej konsultacji.

Na czym polega usługa doradztwo w procesie kupna firmy?

W zależności od potrzeb klienta, consulting w tym zakresie może mieć formę:

krótkiej konsultacji lub całodniowego spotkania
zlecenia nadzoru nad całym procesem lub jego częścią

Współpraca polega na przeanalizowaniu sytuacji i wskazaniu kilku rozwiązań z zakresu M&A. Ty dokonujesz wyborów i prowadzisz działania operacyjne we własnym zakresie. Nasza rola ma charakter doradczy. Korzystając z doświadczenia doradcy i wieloletniej praktyki otrzymujesz rekomendacje, które pozwolą sprawniej i bezpieczniej zamknąć poszczególne etapy procesu.

Obszary procesu, które najczęściej wymagają wsparcia konsultantów:

metody kierowania całym procesem pozwalające maksymalizować efekt
stworzenie strategii dla M&A
przygotowanie zespołu ds. przejęcia i integracji
kierowanie pracami zespołu (interim manager)
dotarcie do celów akwizycji
4-warstwowa analiza celu akwizycji
zbadanie i ocena celu akwizycji
przygotowanie i prowadzenie negocjacji
faza zamykania transakcji
faza integracji i osiąganie zamierzonych efektów

Jak przebiega współpraca?

Bezpłatna
Konsultacja
1
Warsztat
Zerowy
2
Decyzja o
Współpracy
3

Współpracę z naszymi klientami rozpoczynamy od zrozumienia celu klienta.

Krok I - bezpłatna konsultacja

Umawiając termin bezpłatnej konsultacji mogą Państwo zaznaczyć chęć podpisania oświadczenia o poufności. Jeżeli nie chcecie Państwo ujawniać swoich danych, prosimy o kontakt z zastrzeżonego numeru telefonu lub anonimowego adresu e-mail.

Bezpłatna konsultacja pozwoli wstępnie rozpoznać Państwa oczekiwania, wyjaśnić przebieg procesu i wstępne warunki współpracy. W przypadku, gdy będziecie Państwo zainteresowani dalszymi krokami ustalimy agendę i zakres warsztatu zerowego. Jeśli nie będziemy mogli Państwu zaoferować swoich usług, będziemy to wiedzieć już na etapie bezpłatnej konsultacji.

Krok II - warsztat zerowy

Warsztat ma formę swobodnej rozmowy opartej o agendę. Do podjęcia tego etapu niezbędne jest podpisanie oświadczenia o poufności.

Celem warsztatu zerowego jest:

zrozumienie sytuacji firmy (sytuacja branży, strategia, wizja, misja, wartości)
ustalenie oczekiwań klienta i jego wizji procesu
poznanie motywacji sprzedającego
oszacowanie ewentualnych problemów i szans związanych z procesem
omówienie etapów procesu
możliwość zapoznania się z poufnymi referencjami z wykonanych projektów

Po spotkaniu otrzymają Państwo raport zawierający harmonogram procesu, analizę szans i zagrożeń, rekomendacje działań. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy przez klienta.

Dlaczego warto skorzystać z tej usługi?

Współpraca z doświadczonymi doradcami zmniejszy ryzyko popełnienia błędu i uporządkuje przebieg procesu.

Procesami M&A zajmujemy się od 2001. Doświadczenie zdobyte w kilkudziesięciu różnych projektach w Polsce, Niemczech i krajach Europy Środkowej daje nam możliwość zaproponowania najbardziej skutecznych rozwiązań. Koszty prowadzenia procesu z doświadczonym doradcą są zdecydowanie niższe niż koszty popełnionych błędów lub utraconych korzyści, kiedy do procesu podchodzimy bez potrzebnego doświadczenia i wiedzy.

Zaangażowanie trzeciej strony pozwala zachować obiektywne spojrzenie na skomplikowany proces i ograniczyć błędy. Ze względu na wieloletnią obecność na rynku jesteśmy w kontakcie z celami akwizycji w Polsce, krajach DACH i w Europie Środkowej. Profesjonalny zespół doradczy oraz sprawdzone metody znacznie skracają czas trwania procesu i minimalizują ryzyko.

Potrzebujesz doradztwa w procesie kupna firmy?
Bezpłatna
konsultacja
Call Now ButtonBezpłatna konsultacja